Εταιρική Ταυτότητα - Λογότυπο

Εταιρική Ταυτότητα - Λογότυπο

Δημιουργία λογότυπου, Γραφιστικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας, Δημιουργία λογότυπου, Κατασκευή Banner

Το λογότυπο είναι η πρώτη εντύπωση που δίνει η επιχείρησή σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Ένα αποτελεσματικό λογότυπο ενισχύει την εικόνα της επιχείρησης στους πελάτες σας και μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις. Υπάρχουν 4 βασικά είδη λογότυπων:

Λογότυπα Κειμένου (Font Logos)

Βασικό τους στοιχείο είναι τα γράμματα. Μια ιδιαίτερη γραμματοσειρά συνδυαζόμενη με τα κατάλληλα χρώματα και εφέ μπορούν να δημιουργήσουν μια εντύπωση μεγάλης εταιρείας, γιατί πολύ μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν αυτό το είδος λογότυπου (Xerox, Coca-Cola, IBM, Amazon κ.α.). Αν θέλετε να προβάλλετε την εικόνα μεγάλης εταιρείας, ηγετικής στο χώρο σας, ίσως αυτή είναι η σωστή επιλογή. Σημειώστε όμως ότι τα λογότυπα κειμένου όπως και τα λογότυπα γραφικών απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια για να γίνουν ευρέως αναγνωρίσιμα.

Λογότυπα Γραφικών (Graphical Logos)

Είναι τα λογότυπα που βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο γραφικό. Παράδειγμα εταιρειών που χρησιμοποιούν λογότυπο γραφικών είναι οι Apple, Nike, McDonalds, Mercedes-Benz. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούν είναι πια τόσο αναγνωρίσιμα που δε χρειάζεται να συνοδεύονται από το όνομα της εταιρείας. Μειονέκτημα είναι ότι για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται πολλή διαφήμιση που θα εγκαθιδρύσει στο νου των καταναλωτών τη συσχέτιση του γραφικού με την εταιρεία.

Μικτά Λογότυπα (Mixed Logos)

Είναι το πιο διαδεδομένο είδος λογότυπου, καθώς κρατάει μια ισορροπία ανάμεσα στο γραφικό και στο κείμενο με το όνομα της επιχείρησης. Το όνομα βοηθά στην απομνημόνευση, το γραφικό δημιουργεί μια άμεση εντύπωση. Δεν απαιτούν πολλή διαφήμιση για να γίνουν αναγνωρίσιμα.

Λογότυπα με Αναπαράσταση (Illustrated Logos)

Είναι τα λογότυπα με ένα σύνθετο γραφικό που παραπέμπει στη φύση της επιχείρησης, στα προϊόντα της ή στις υπηρεσίες της. Ζητούν άμεση δράση-αγορά από τον καταναλωτή. Είναι λιγότερο αναγνωρίσιμα, και πιο δύσκολα διατηρούνται στη μνήμη του καταναλωτή γι'αυτό χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις που δε βασίζονται σε επαναλαμβανόμενες πωλήσεις.

Η IMPRESSI αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει εντυπωσιακές εφαρμογές για την προβολή της επιχείρησής σας. Αφίσσες, έντυπα, κάρτες, προσπέκτους, φείγβολάν, προσκλητήρια, τιμοκαταλόγοι εστιατορίων, αυτοκόλλητα, ετικέτες, συσκευασίες..